Česky Deutsch English

Informace o společnosti

Firemní skupina Lettenmayer & Partner se sídlem v Praze – Jirnech a člen Česko-Německé obchodní a průmyslové komory, investuje od roku 1992 do průmyslových pozemků vhodných pro zřizování vědecko-technologických parků, center nákupu a služeb, sídel firem, outlet center, kancelářských projektů, e-obchodů, logistických parků, hotelů - motelů, průmyslových – výrobních zón, projektů pro bydlení a volný čas v Čechách.

Hermann Heinrich Lettenmayer

Ve velkých městech České republiky vlastní Lettenmayer & Partner pozemky v rozpětí od 25 000 do 500 000 metrů čtverečních, v různé fázi připravenosti, s perfektním napojením na dopravně-technickou infrastrukturu.

Pozemky Lettenmayer & Partner jsou určeny převážně pro výstavbu obchodních, logistických a průmyslových parků.

Lettenmayer & Partner zajišťuje a garantuje veškerá zákonem předepsaná povolení a rozhodnutí.

Lokality Lettenmayer & Partner leží na existujících, či plánovaných dopravních koridorech, které budou mít strategický význam i v budoucnosti.

Lettenmayer & Partner rozvíjí vybrané lokality dlouhodobě a s ohledem na kapacitu území je stále doplňuje o další provozy a aktivity.

Společnost Lettenmayer & Partner je českou soukromou společností, jejíž němečtí vlastníci jednají samostatně a na vlastní odpovědnost. Český trh vyžaduje flexibilní a rychlé rozhodování.

Společnost Lettenmayer & Partner podporuje a napomáhá mezinárodně úspěšným obchodním firmám při jejich rychlé expanzi do České republiky.

Lettenmayer & Partner minimalizuje rizika zákazníků při expanzi v ČR.

O nás

Lettenmayer & Partner systematicky a dlouhodobě rozvíjí a zvětšuje zájmová území společnosti v ČR.

Lettenmayer & Partner disponuje cca. 4 000 000 m2 pozemků určenými k zastavění.

Lettenmayer & Partner je vlastníkem veškerých připravovaných lokalit.

Lettenmayer & Partner má k dispozici odpovídající firemní strukturu.

Lettenmayer & Partner disponuje nejlepšími specialisty a garantuje nejvyšší kvalitu v optimálních termínech.

Lettenmayer & Partner poskytuje na připravovaná území nejvyšší garance a jistoty.

Zásady Lettenmayer & Partner

Lettenmayer & Partner dodržuje jako developer firemní zásady, jako kompetentnost, jistota a efektivita.

Kompetentnost
 • leader v Čechách
 • dlouhodobé zkušenosti na trhu
 • síťový informační systém
 • vysoká kvalita kontroly
 • vysoká kvalifikace spolupracovníků
 • dlouhodobá spolupráce se spolehlivými partnery
 • spolupráce pouze se špičkovými partnery v oboru a institucemi
 • přátelské vztahy s obchodními partnery
Jistota
 • 100% vlastnictví objektů
 • výhradně lokality třídy 1A
 • vyloučení veškerých spekulativních prvků
 • dlouhodobé zpracovávání projektů
 • vysoce kvalitní projektová příprava
 • max. jistota pro finanční partnery
 • standardní, osvědčené způsoby uzavírání smluv
Efektivita
 • vlastníci společnosti Lettenmayer & Partner zpracovávají projekty v ČR osobně
 • zkrácení rozhodování díky zeštíhlené organizační struktuře
 • partnerská spolupráce se specialisty
 • rychlá reakce na vývoj a potřeby trhu
 • minimální doba další přípravy
 • okamžitá koupě možná

Naše nabídky jsou určeny pro developery, logisty, investory, fondy nemovitostí, projektanty, průmysl, výrobu, obchod, služby a konečné uživatele.